tiếp cận nhím lùn

  1. Farmer

    Nhím Cách tiếp cận nhím lùn vô cùng hiệu quả

    Đây là câu hỏi muôn đời của dân chơi nhím lùn. Nhưng thiết nghĩ, cái cần có ở đây là sự kiên trì, nhẫn nại. Không có gì là quá khó. Trước khi chuẩn bị mua em nó về nhà, hãy nghiên cứu kĩ các loại chuồng nuôi phù hợp với ngôi nhà của bạn, không gian nhà và điều kiện kinh tế, một lời khuyên chân...
Top Dưới