thông tin về nhím lùn

  1. Farmer

    Nhím Giới thiệu về nhím lùn châu Âu

    Nhím lùn châu Âu thuộc phân họ Erinaceinae, có tên tiếng Anh là Hedgehog. Có tất cả 17 chi của loài này được tìm thấy ở các châu lục Á, Âu, Phi và New Zealand. Chúng có chung tổ tiên tiền sử với loài chuột chù và có sự tiến hóa không đáng kể trong suốt 15 triệu năm. Tên Hedgehog được đặt cho...
Top Dưới