thói quen sống của chim khách

  1. Yêu Pet

    Thói quen sống và thức ăn của chim Khách

    Chim Khách (hay chim Yến Nhung, chim Khách Đuôi Cờ) là một giống chim được nuôi phổ biến ở nước ta. Từ xa xưa, người Trung Quốc và Việt Nam đã nuôi chim Khách như một loại chim phong thủy. Người xưa quan niệm rằng chim khách thường báo hiệu tin vui, may mắn đến cho gia đình. Chim Khách thường...
Top Dưới