thử nghiệm trên động vật

  1. Yêu Pet

    Những sự thật "cực sốc" khi thử nghiệm trên động vật

    Việc thử nghiệm trên động vật đã được ghi nhận từ khi người Hy Lạp viết về nó vào thế kỷ thứ 3 và 4 Trước Công nguyên. Thử nghiệm động vật được thực hiện với nhiều mục đích khác nhau: phát hiện các phản ứng phụ của thuốc và sử dụng thuốc, thực hành các thí nghiệm y học, thử nghiệm mỹ phẩm và vắc...
Top Dưới