rắn leptotyphlops

  1. Yêu Pet

    Top 10 loài động vật nhỏ nhất thế giới

    Thế giới động vật muôn màu với rất nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, có những loài động vật không xương sống và không thể nhìn thấy bằng mắt thường như Myxozoa, loài động vật nguyên sinh có chiều dài khoảng 10-20 μm (0,00001-0,00002mm) một số loài ký sinh khác có thể có kích thước nhỏ hơn...
Top Dưới