nhận biết nhím lùn có bầu

  1. Farmer

    Nhím Nhím lùn có bầu sẽ như thế nào

    Làm thế nào để nhận biết bé nhím lùn châu Phi của bạn đang mang thai. Đọc hết 5 dấu hiệu nhận biết dưới đây, bạn sẽ tự có lời đáp cho mình. Quan sát lượng phân: Đối với nhím lùn cái đang mang thai, do phải tích lũy chất dinh dưỡng cực nhiều để nuôi bầy con nheo nhóc trong bụng nên chúng ăn...
Top Dưới