mèo lykoi

  1. Photaigau12

    Loài mèo mang khuôn mặt của sói và hành động như chó

    Loài mèo Lykoi khác biệt với những loài mèo khác không chỉ bởi bộ lông đặc biệt mà còn bởi tính cách như họ nhà chó của mình. Trước sự phát triển của công nghệ lai ghép thì sự ra đời của một giống động vật mới không còn là điều xa tầm với của con người. Mới đây, các nhà khoa học lai giống ở bang...
Top Dưới