chó mini schnauzer

  1. hacobi1102

    Chó Giống chó Mini schnauzer

    Nguồn gốc: Miniature Schnauzer được xem là kết quả giữa Standard Schnauzer, Affenpinscher và có thể là cả Poodle. Miniature Schnauzer có là giống chó của Đức, được đặt theo tiếng Đức để chỉ chiếc mõm - “Schnauzer”. Miniature Schnauzer vượt trội trong khả năng bắt chuột. Một số tài của Miniature...
Top Dưới