chin khoen

  1. Farmer

    Tìm Hiểu về chim Vành Khuyên và chế độ ăn của chúng

    Chim vành khuyên Mỗi loài chim hót đều có giống riêng – đặc trưng cho từng loài. Họa mi có giọng vang dội,kiêu ngạo trong khi cu đất có giọng trầm buồn sâu lắng. Sơn ca với giọng hót kiêu hãnh còn chim vành...
Top Dưới