Hướng dẫn cài đặt Amazon S3 trong [bd] Attachment Store for XenForo 2.0

hacobi1102

Sen cấp 4
Mod
Bài viết
500
Thích
102
Điểm
63
Best Tư vấn
1
Xu
277
Pet
Pug mặt xệ
Chủ Top
#1
Khởi tại Amazon S3 - tạo Bucket và kết nối IAM để có Key ID và Secret key
 1. Mở trang AWS Management Console đăng ký hoặc đăng nhập vào.
 2. Trong mục "AWS services" các bạn chọn "S3" để vào phần "S3 Console".
 3. Bấm tiếp "Create bucket".
 4. Nhập vào tên cho Bucket vừa tạo (Của tôi là yeupet.vn).
 5. Chọn vị trí máy chủ (Ở VN thì khuyên dùng Singapore hoặc Tokyo).
 6. Bấm Next, Next tiếp, đến phần "Public access settings for this bucket" các bạn bỏ chọn tất cả các mục, Next và Creat Bucket.
 7. Phần tiếp theo khởi tạo cấu hình "IAM", làm như bước 1 và 2, chọn IAM.
 8. Bấm tiếp "Add user".
 9. Nhập vào username (Đương nhiên tôi lại chọn yeupet.vn ...cho dễ nhớ ý mà).
 10. Đánh dấu vào ô "Programmatic access" rồi Next.
 11. Chọn tiếp "Attach existing policies directly", chọn cái dòng "AdministratorAccess", rồi bấm vào nút "Create policy".
 12. Nhìn thấy tab "JSON". Bấm vào đó rồi chèn đoạn bên dưới vào, nhớ thay YOUR-BUCKET-NAME bằng tên bucket ở bước 4:
JSON:
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:putObject",
        "s3:putObjectAcl",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET-NAME",
        "arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET-NAME/*"
      ]
    }
  ]
}
 1. Sau đó bấm nút "Review policy" điền tên gì đó vào rồi Creat Policy.
 2. Sau đó quay lại trang "Add user" ở bước 11, bấm nút "Refresh" ở phía trên bên phải (ngang với nút Creat Policy)
 3. Tiếp "Next", và kết thúc "Create user".
Vậy là sẽ có KEY ID và SECRET KEY - Lưu 2 cái này lại để dùng.

Cài đặt [bd] Attachment Store sử dụng Amazon S3
 1. Sau khi kích hoạt addons, các bạn vào admin, option, attachmen store
 2. Chọn phần Amazon S3 và bắt đầu nhập thông tin:
  1. Bucket: tên bucket ở bước 4
  2. Access Key ID: đọc lại ở phía trên mấy dòng
  3. Secret Access Key: đọc lại ở phía trên mấy dòng
  4. Chọn Region là vị trí máy chủ đã chọn ở bước 5 phía trên
Và đây là phần quan trọng:
 • Lão bd này lỗi cái phần URL attachment, do đó chúng ta sử dụng luôn option If you has CloudFront activated (ctrl+F tìm ra ngay nhé) của lão để fix, các bạn nhập vào dòng bên dưới link dẫn tới file amazon s3, dựa theo Region và bucket name.
 • Ví dụ Region Singapore, bucket yeupet.vn thì chúng ta nhập là:
 • s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/yeupet.vn

Rồi lưu lại và thử đính kèm file trên Xenforo 2 coi được chưa nhé
 

Du học New Zealand và mang theo thú cưng cần lưu ý gì?
 • 24
 • 0
Đưa thú cưng đi theo ra nước ngoài có dễ không, thủ tục như thế nào? Có nhiều bạn đang thắc mắc về những quy định liên quan tới vấn đề mang thú cưng theo khi đi du học New Zealand. Họ mong muốn có một người bạn đồng hành cùng đi với mình tới vùng...
Diễn đàn Thú cưng | Phụ kiện Thú cưng | Mua bán thú cưng
DMCA.com Protection Status
Top Dưới