Hướng dẫn cài đặt Amazon S3 trong [bd] Attachment Store for XenForo 2.0

hacobi1102

Sen cấp 4
Mod
Bài viết
531
Thích
103
Điểm
63
Best Tư vấn
1
Xu
463
Pet
Pug mặt xệ
Chủ Top
#1
Khởi tại Amazon S3 - tạo Bucket và kết nối IAM để có Key ID và Secret key
 1. Mở trang AWS Management Console đăng ký hoặc đăng nhập vào.
 2. Trong mục "AWS services" các bạn chọn "S3" để vào phần "S3 Console".
 3. Bấm tiếp "Create bucket".
 4. Nhập vào tên cho Bucket vừa tạo (Của tôi là yeupet.vn).
 5. Chọn vị trí máy chủ (Ở VN thì khuyên dùng Singapore hoặc Tokyo).
 6. Bấm Next, Next tiếp, đến phần "Public access settings for this bucket" các bạn bỏ chọn tất cả các mục, Next và Creat Bucket.
 7. Phần tiếp theo khởi tạo cấu hình "IAM", làm như bước 1 và 2, chọn IAM.
 8. Bấm tiếp "Add user".
 9. Nhập vào username (Đương nhiên tôi lại chọn yeupet.vn ...cho dễ nhớ ý mà).
 10. Đánh dấu vào ô "Programmatic access" rồi Next.
 11. Chọn tiếp "Attach existing policies directly", chọn cái dòng "AdministratorAccess", rồi bấm vào nút "Create policy".
 12. Nhìn thấy tab "JSON". Bấm vào đó rồi chèn đoạn bên dưới vào, nhớ thay YOUR-BUCKET-NAME bằng tên bucket ở bước 4:
JSON:
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:putObject",
        "s3:putObjectAcl",
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET-NAME",
        "arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET-NAME/*"
      ]
    }
  ]
}
 1. Sau đó bấm nút "Review policy" điền tên gì đó vào rồi Creat Policy.
 2. Sau đó quay lại trang "Add user" ở bước 11, bấm nút "Refresh" ở phía trên bên phải (ngang với nút Creat Policy)
 3. Tiếp "Next", và kết thúc "Create user".
Vậy là sẽ có KEY ID và SECRET KEY - Lưu 2 cái này lại để dùng.

Cài đặt [bd] Attachment Store sử dụng Amazon S3
 1. Sau khi kích hoạt addons, các bạn vào admin, option, attachmen store
 2. Chọn phần Amazon S3 và bắt đầu nhập thông tin:
  1. Bucket: tên bucket ở bước 4
  2. Access Key ID: đọc lại ở phía trên mấy dòng
  3. Secret Access Key: đọc lại ở phía trên mấy dòng
  4. Chọn Region là vị trí máy chủ đã chọn ở bước 5 phía trên
Và đây là phần quan trọng:
 • Lão bd này lỗi cái phần URL attachment, do đó chúng ta sử dụng luôn option If you has CloudFront activated (ctrl+F tìm ra ngay nhé) của lão để fix, các bạn nhập vào dòng bên dưới link dẫn tới file amazon s3, dựa theo Region và bucket name.
 • Ví dụ Region Singapore, bucket yeupet.vn thì chúng ta nhập là:
 • s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/yeupet.vn

Rồi lưu lại và thử đính kèm file trên Xenforo 2 coi được chưa nhé
 

7 thông tin bất ngờ về loài mèo lạ Ragdolls
 • 83
 • 0
Ragdolls là tên một giống mèo với đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp và bộ bông hai màu tương phản đặc trưng và được mô tả bằng 3 từ: to, đẹp và thân thiện. Với bộ lông mềm mại và hơi dài tương tự như mèo Ba Tư hoặc Angora, cơ thể khá lớn và tính...
Diễn đàn Thú cưng | Phụ kiện Thú cưng | Mua bán thú cưng
DMCA.com Protection Status
Top Dưới