CSS bộ màu tiền tố đẹp cho xenforo

hacobi1102

Sen cấp 4
Mod
Bài viết
500
Thích
102
Điểm
63
Best Tư vấn
1
Xu
277
Pet
Pug mặt xệ
Chủ Top
#1
Mình mới get bộ màu cho tiền tố của google, khá hợp mắt, nên gửi VNXF lưu trữ, sau này cần gì tìm lại cho dễ.
Đăng lên đây chia sẻ cho anh em luôn, ai copy nhớ ghi nguồn VNXF.vn ạThứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới nhé:
HTML:
.hacobi-label1{background-color: rgb(231, 231, 231); color: rgb(70, 70, 70);}
.hacobi-label2{background-color: rgb(182, 207, 245); color: rgb(13, 52, 114);}
.hacobi-label3{background-color: rgb(152, 215, 228); color: rgb(13, 59, 68)}
.hacobi-label4{background-color: rgb(227, 215, 255); color: rgb(61, 24, 142);}
.hacobi-label5{background-color: rgb(251, 211, 224); color: rgb(113, 26, 54);}
.hacobi-label6{background-color: rgb(242, 178, 168); color: rgb(138, 28, 10);}
.hacobi-label7{background-color: rgb(194, 194, 194); color: rgb(255, 255, 255);}
.hacobi-label8{background-color: rgb(73, 134, 231); color: rgb(255, 255, 255);}
.hacobi-label9{background-color: rgb(45, 162, 187); color: rgb(255, 255, 255);}
.hacobi-label10{background-color: rgb(185, 154, 255); color: rgb(255, 255, 255);}
.hacobi-label11{background-color: rgb(246, 145, 178); color: rgb(153, 74, 100);}
.hacobi-label12{background-color: rgb(251, 76, 47); color: rgb(255, 255, 255);}
.hacobi-label13{background-color: rgb(255, 200, 175); color: rgb(122, 46, 11);}
.hacobi-label14{background-color: rgb(255, 222, 181); color: rgb(122, 71, 6);}
.hacobi-label15{background-color: rgb(251, 233, 131); color: rgb(89, 76, 5);}
.hacobi-label16{background-color: rgb(253, 237, 193); color: rgb(104, 78, 7);}
.hacobi-label17{background-color: rgb(179, 239, 211); color: rgb(11, 79, 48);}
.hacobi-label18{background-color: rgb(162, 220, 193); color: rgb(4, 80, 46);}
.hacobi-label19{background-color: rgb(255, 117, 55); color: rgb(255, 255, 255);}
.hacobi-label20{background-color: rgb(255, 173, 70); color: rgb(255, 255, 255);}
.hacobi-label21{background-color: rgb(235, 219, 222); color: rgb(102, 46, 55);}
.hacobi-label22{background-color: rgb(204, 166, 172); color: rgb(255, 255, 255);}
.hacobi-label23{background-color: rgb(66, 214, 146); color: rgb(9, 66, 40);}
.hacobi-label24{background-color: rgb(22, 167, 101); color: rgb(255, 255, 255);}
Thêm border xám:
HTML:
.hacobi-label1{background-color: rgb(231, 231, 231); color: rgb(70, 70, 70);border-color: grey;}
.hacobi-label2{background-color: rgb(182, 207, 245); color: rgb(13, 52, 114);border-color: grey;}
.hacobi-label3{background-color: rgb(152, 215, 228); color: rgb(13, 59, 68)border-color: grey;}
.hacobi-label4{background-color: rgb(227, 215, 255); color: rgb(61, 24, 142);border-color: grey;}
.hacobi-label5{background-color: rgb(251, 211, 224); color: rgb(113, 26, 54);border-color: grey;}
.hacobi-label6{background-color: rgb(242, 178, 168); color: rgb(138, 28, 10);border-color: grey;}
.hacobi-label7{background-color: rgb(194, 194, 194); color: rgb(255, 255, 255);border-color: grey;}
.hacobi-label8{background-color: rgb(73, 134, 231); color: rgb(255, 255, 255);border-color: grey;}
.hacobi-label9{background-color: rgb(45, 162, 187); color: rgb(255, 255, 255);border-color: grey;}
.hacobi-label10{background-color: rgb(185, 154, 255); color: rgb(255, 255, 255);border-color: grey;}
.hacobi-label11{background-color: rgb(246, 145, 178); color: rgb(153, 74, 100);border-color: grey;}
.hacobi-label12{background-color: rgb(251, 76, 47); color: rgb(255, 255, 255);border-color: grey;}
.hacobi-label13{background-color: rgb(255, 200, 175); color: rgb(122, 46, 11);border-color: grey;}
.hacobi-label14{background-color: rgb(255, 222, 181); color: rgb(122, 71, 6);border-color: grey;}
.hacobi-label15{background-color: rgb(251, 233, 131); color: rgb(89, 76, 5);border-color: grey;}
.hacobi-label16{background-color: rgb(253, 237, 193); color: rgb(104, 78, 7);border-color: grey;}
.hacobi-label17{background-color: rgb(179, 239, 211); color: rgb(11, 79, 48);border-color: grey;}
.hacobi-label18{background-color: rgb(162, 220, 193); color: rgb(4, 80, 46);border-color: grey;}
.hacobi-label19{background-color: rgb(255, 117, 55); color: rgb(255, 255, 255);border-color: grey;}
.hacobi-label20{background-color: rgb(255, 173, 70); color: rgb(255, 255, 255);border-color: grey;}
.hacobi-label21{background-color: rgb(235, 219, 222); color: rgb(102, 46, 55);border-color: grey;}
.hacobi-label22{background-color: rgb(204, 166, 172); color: rgb(255, 255, 255);border-color: grey;}
.hacobi-label23{background-color: rgb(66, 214, 146); color: rgb(9, 66, 40);border-color: grey;}
.hacobi-label24{background-color: rgb(22, 167, 101); color: rgb(255, 255, 255);border-color: grey;}
Nguồn: https://vnxf.vn/css-bo-mau-tien-to-dep-cho-xenforo.t18365.html
 

Du học New Zealand và mang theo thú cưng cần lưu ý gì?
  • 24
  • 0
Đưa thú cưng đi theo ra nước ngoài có dễ không, thủ tục như thế nào? Có nhiều bạn đang thắc mắc về những quy định liên quan tới vấn đề mang thú cưng theo khi đi du học New Zealand. Họ mong muốn có một người bạn đồng hành cùng đi với mình tới vùng...
Diễn đàn Thú cưng | Phụ kiện Thú cưng | Mua bán thú cưng
DMCA.com Protection Status
Top Dưới