vi phạm pháp luật

  1. Farmer

    Nuôi khỉ làm cảnh – không chỉ vi phạm mà còn…

    Hiện nay, nhiều địa phương trên các nước, các hộ dân đã và đang nuôi nhốt động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép trong những chiếc lồng, cũi sắt để làm cảnh mà không hề có bất kỳ loại giấy tờ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc của con thú cũng như đăng ký nuôi dưỡng, chăm sóc ĐVHD. ...Những ĐVHD...
Top Dưới