tủ thuốc

  1. Yêu Cá

    Cá Rồng Tủ thuốc dành cho cá rồng mà các bạn nên chuẩn bị

    Đây là bài Tủ thuốc cá Rồng của anh Moneyless viết trên TGCC, tôi thấy rất hữu ích nên xin được post ở đây: Trong tủ thuốc của cá rồng , ta có thể phân loại ra hai loại : 1. Loại cần thiết và không cần thiết nhưng nếu có được thì tốt . Các loại thử nước cần có Bộ thử hàm lượng ammonia Bộ thử...
Top Dưới