tiêu chuẩn cho cá rồng

  1. Yêu Cá

    Cá Rồng Cách lựa cá rồng non đẹp và khỏe

    Lựa được cá rồng như ý là vấn đề vô cùng quan trọng bởi vì nó có thể trở thành chiến hữu lâu dài của bạn. Việc lựa chọn cá rồng châu Á non dựa trên sự phát triển về màu sắc, hình dạng và dáng bơi của chúng. Phần 1 – Màu sắc Màu sắc chỉ là một trong những tiêu chuẩn để chọn lựa. Tuy nhiên, một...
Top Dưới