thông tin cơ bản về chó nhà

  1. Yêu Pet

    Chó Những thông tin cơ bản cần biết về "chó nhà"

    Chó là một trong những loài động vật đầu tiên được con người thuần chủng và nuôi dưỡng. Chúng đã xuất hiện và song hành cùng con người trong khoảng 10,000 năm. Một số nhà khoa học đã khẳng định rằng tổ tiên của các loài chó hiện nay là Sói Nam Á cỡ nhỏ...
Top Dưới