thiết kế bể cá

  1. Yêu Cá

    Thiết kế bể nuôi cá đĩa phù hợp

    Kích thước hồ Một sai lầm mà nhiều người bắt đâu nuôi CD hay mắc phải là sử dụng hồ quá nhỏ. Hầu hết CD nhỏ được nuôi khi chúng bằng ¼ hay ½ tờ dollar. Đơn giản là họ nuôi 6-8 con trong hồ 20 gallon (76l). Điều này hoàn toàn sai lầm. Các nhà gây giống đề nghị 40 gallon(152 l) là ít nhất cho 1...
Top Dưới