thức ăn cho cá nước mặn

  1. Yêu Cá

    Thức ăn dành cho cá nước mặn

    Đây cũng là yếu tố quyết định rất lớn đến sự sinh tồn của các loài cá nước mặn. Có rất nhiều loại thức ăn thích hợp với cá nước mặn. Tuy nhiên có 3 loại thức ăn sau được ưa chuộng. A.Thức ăn biển:Đa số các loài cá nước mặn đều thích ăn rong, tảo và các loài giun biển. Tuy nhiên đây là những thức...
Top Dưới