sinh vật biển

  1. Yêu Pet

    10 Loài Sinh Vật Kỳ Quái Nhất Dưới Đáy Biển

    Những sinh vật có vẻ ngoài kỳ quặc không chỉ cư trú trên bề mặt trái đất, mà còn cả ở dưới đáy biển với độ sâu lên tới 1.000 dải (1.800 m, 5.900 feet) hoặc tậm chí còn sâu hơn. Cuộc sống dưới đáy đại dương luôn là một chủ đề hấp dẫn thôi thúc các nhà khoa học tìm hiểu nhưng chưa một ai thực sự...
Top Dưới