phòng b

  1. Yêu Cá

    Marine Ich (Nấm trắng) – Bệnh mà ko phải là bệnh

    Bài viết này lấy cảm hứng sau nhiều lần ngu dại mới vỡ lẽ ra nhiều điều, cũng có thể coi là kinh nghiệm và mang tính chất tham khảo. Bài viết bao gồm 50% từ tài liệu thu thập, 10% từ kinh nghiệm thu thập, 35% từ kinh nghiệm thực tế, và 5% là … chém gió. Trong bài viết có cả những câu từ mang...
Top Dưới