phát hiện thần chết bên cạnh

  1. Farmer

    Chó Phát hiện "tử thần" bên cạnh nhờ chó sủa

    Cô gái Thái Lan đang nằm trên giường thì thấy con chó chạy từ bên ngoài vào cứ hướng lên giường mà sủa. Suthamat nói rằng cô đang nằm trên giường thì thấy con rắn Suthamat Sangsai, 22 tuổi, đã gọi dịch vụ khẩn cấp ở tỉnh Saraburi, Thái Lan hôm 7.11. Suthamat nói rằng cô đang nằm trên giường...
Top Dưới