phân loại đuôi cá beta

  1. Yêu Cá

    Một số dạng đuôi cá Betta phổ biến

    Với trào lưu chơi cá Betta phát triển thì về hình dạng đuôi của Betta cũng được các nhà lai tạo quan tâm đến và tạo ra rất nhiều dạng đuôi khác nhau. Sau đây là một số dạng đuôi căn bản nhất có thể dễ dàng giúp mọi người chơi nhận ra nhanh nhất : + Short tail (St – Đuôi ngắn) : Ngay từ xa xưa...
Top Dưới