nhiệt độ chuồng nuôi chăn bóng

  1. Yêu Bò sát

    Điều kiện cơ bản của chuồng nuôi trăn bóng

    Khi nuôi trăn bóng, chuẩn bị chuồng nuôi trăn là việc đầu tiên người chơi cần phải làm. Ngoài thức ăn, nước uống, dụng cụ nuôi trăn, kích thước và chất liệu chuồng đóng vai trò rất quan trọng. Điều này sẽ giúp trăn bóng cảm thấy thoải mái nhất. Hơn nữa, kích thước và chất liệu làm chuồng nuôi...
Top Dưới