nhím lùn đi vệ sinh đúng chỗ

  1. Farmer

    Nhím Dạy nhím lùn châu Phi đi vệ sinh đúng chỗ

    Nhớ lại những ngày đầu mới tập chơi nhím lùn châu Phi, lúc đó quả thật là cơn ác mộng đối với mình. Một tá vấn đề được đặt ra, hỏi người này người nọ mà không ai chỉ, cuối cùng cũng phải tự mài mò thôi. Trong những lần mài mò đó, cũng phát hiện ra được một chiêu rất bổ ích mà mình sẽ truyền bài...
Top Dưới