nhân giống cá betta

  1. Yêu Cá

    Cách nuôi cá betta sinh sản

    Cá betta là loại cá dễ sinh sản, chúng đẻ tương đối nhiều, mỗi lần đẻ khoảng 200 - 500 trứng. Tỉ lệ trứng thụ tinh cao (khoảng trên 95%), tỉ lệ trứng nở cũng khá cao (trên 90%), thời gian tái phát dục ngán (trong vòng 10 ngày). Phần này sẽ trình bày một số kỹ thuật trong việc nhân giống cá betta...
Top Dưới