nguồn gốc mèo peterbald

  1. Yêu Mèo

    Mèo Mèo Peterbald - Nguồn gốc, lịch sử, đặc điểm và tính cách

    Tên khác Mèo không lông Peterbald Nguồn gốc Nga Peterbald có nguồn gốc từ nước Nga Nguồn gốc và lịch sử giống mèo Peterbald Vào khoảng năm 1988, con mèo đầu tiên với bộ lông khác thường được báo cáo ở Nga. Giống mèo mới này được công bố bởi người Nga như là một đột biến mới. Ban đầu được gọi...
Top Dưới