mèo quý bà

  1. Photaigau12

    GIỐNG MÈO HIMALAYAN- CÁC “QUÍ ÔNG” Và “QUÍ CÔ” THỰC THỤ

    NGUỒN GỐC Himalayan được lai giống từ mèo Xiêm và mèo Ba Tư vào năm 1931 bởi Virginia Cobb và Clyde Keeler. Vào những năm 1950, Anh và Bắc Mĩ bắt đầu sử dụng “công thức” Cobb – Keeler để nghiên cứu lai giống thêm về giống mèo Ba Tư có những điểm màu của mèo Xiêm. Giống méo này được Hiệp hội mèo...
Top Dưới