lưu ý khi nuôi thỏ

  1. Yêu Thỏ

    Thỏ Giới thiệu về đệm lót cho thỏ

    Đệm lót cho thỏ dạng hữu cơ sinh học chủ yếu dùng khi đi vệ sinh. Nhưng nếu lựa chọn không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thỏ con. Nếu bạn quan sát cẩn thận sẽ thấy thực ra phần lớn thời gian chúng đều nằm trên đó, có thỏ con còn ăn luôn cả đệm. Vì thế lựa chọn đệm là một việc rất quan...
Top Dưới