khủng long xuwulong

  1. Yêu Pet

    Cùng điểm danh 70 loài khủng long ăn thực vật của Kỷ Đại Trung Sinh

    1. Gặp gỡ những con khủng long nhỏ, ăn thực vật của kỷ nguyên Mesozoi Ornithopods (Khủng long chân chim) là một loài khủng long có kích thước trung bình, di chuyển bằng hai chân, ăn thực vật, là một trong số những loài động vật có xương sống phổ biến nhất của Kỷ nguyên Mesozoi(Kỷ Đại Trung...
Top Dưới