không có thật

  1. Yêu Pet

    25 con vật mà bạn không thể tin là có thật vì quá to lớn

    Người cao nhất từng được lịch sử ghi nhận tên là Robert Wadlow (1918 – 1940) đến từ Alton, Illinois. Ông cao đến 2.72 m. Người nặng nhất trong lịch sử tên là Jon Brower Minnoch (1941 – 1983) sinh tại Bainbridge Island, Washington. Cân nặng đỉnh điểm mà ông ta đạt được là xấp xỉ 635 kg. Những con...
Top Dưới