hướng dẫn cách lai tạo cá beta hai đuôi

  1. Yêu Cá

    Hướng dẫn cách lai tạo cá beta hai đuôi (Doubletail)

    Một con đuôi kép non với hai thùy vây xếp chồng lên nhau và hoàn toàn phân tách. Một con cá đuôi đơn với vây lưng rất to như cánh buồm, bằng chứng về ảnh hưởng của gen đuôi kép (ảnh Dan Young). Cá đuôi kép được tạo ra bởi một gen đột biến làm đuôi bị chia làm hai thuỳ. Đặc điểm nữa cũng được...
Top Dưới