hướng dẫn cách chọn cá lia thia đã tốt

  1. Yêu Cá

    Hướng dẫn cách chọn cá Lia Thia - cá trọi đá tốt

    Như thế nào là dạng cá đá tốt nhất? Dạng cá đá tốt nhất là dạng tổng hợp của cả ba dạng kể trên. Điều đó có nghĩa con cá tốt nhất phải có thân tròn như bản lóc. Nó cũng phải có cái cổ và thân dày như bản rô và bơi nhanh như bản thát lát. Nhìn chung, cấu trúc cơ thể phải cân đối. Kích thước của...
Top Dưới