huấn luyện chuột

  1. Farmer

    Chuột HUẤN LUYỆN CHUỘT LANG NHỮNG MỆNH LỆNH CƠ BẢN

    Chuột lang là một loài thông minh và có thể được huấn luyện để nghe theo một số hiệu lệnh đơn giản. Để việc huấn luyện dễ dàng, bạn hãy quan tâm chăm sóc cẩn thận và để ý đến thói quen hằng ngày của các bé. Hãy nhớ rằng, mỗi bé chuột lang là độc nhất và việc huấn luyện có thể mất nhiều thời...
Top Dưới