hồ ép cá

  1. Yêu Cá

    Hướng dẫn xử lý váng mặt nước trong hồ ép cá

    Có nhiều người ép cá betta cho cá bột ăn nhiều trùng cỏ, bo bo nhưng diện tích hồ ép không lớn, hồ để trong nhà, không dùng rong, bèo nên rất dễ tạo ra lớp váng bẩn trên mặt hồ. Lớp váng này cản trở cá bột thở và gây ô nhiễm nước khiến cá dễ chết. Cặn bẩn dưới đáy thì có thể dùng ống hút ra...
Top Dưới