giống nuôi phổ biến nhất thế giới

  1. Yêu Pet

    Chó Chó Labrador là một trong những giống vật nuôi phổ biến nhất thế giới

    Labrador hay chó Lab thuộc giống chó săn mồi, thường dùng vào mục đích tìm, đánh hơi và tha những con mồi về cho chủ của nó trong mỗi buổi đi săn. Labrador có bản tính hiền lành, thân thiện, dễ bảo, dễ huấn luyện và rất nghe lời chủ, trở thành một trong những loài chó phổ biến nhất thế giới, đặc...
Top Dưới