giá

  1. Yêu Pet

    Giá loài chim cu gáy ở Việt Nam

    Cu gáy là một trong những loài chim cảnh được nuôi phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố như ngoại hình, chất giọng, độ tuổi,… mà giá chim cu gáy được chia thành nhiều mức khác nhau. Giá chim cu gáy các loại hiện nay – Chim cu gáy con được khoảng 5 tháng tuổi, đã tự...
Top Dưới