động vật nội nhiệt

  1. Yêu Pet

    Cách phân loại động vật máu nóng

    Động vật hằng nhiệt hay động vật máu nóng (Homeothermic animal) từ Homeothermy trong tiếng Hy Lạp được dịch ra với nghĩa homoios là “tương tự/giống nhau” và thermix “nhiệt”. Để chỉ các loài động vật có nhiệt độ cơ thể ổn định bất kể tác động từ môi trường bên ngoài. Nhiệt độ cơ thể này không...
Top Dưới