động vật biến dưỡng thanh

  1. Yêu Pet

    11 loài động vật nguy hiểm nhất thế giới

    Hãy cẩn thận khi chạm trán với những loài động vật này! Nếu hỏi sở trường của một con vật là gì ? Tôi nghĩ đó là khả năng giết chết các cá thể động vật khác. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để khiến một con vật tử vong đó chính là tiêm nọc độc vào cơ thể chúng. Trong bài viết này, bạn sẽ khám...
  2. Yêu Pet

    Cách phân loại động vật máu nóng

    Động vật hằng nhiệt hay động vật máu nóng (Homeothermic animal) từ Homeothermy trong tiếng Hy Lạp được dịch ra với nghĩa homoios là “tương tự/giống nhau” và thermix “nhiệt”. Để chỉ các loài động vật có nhiệt độ cơ thể ổn định bất kể tác động từ môi trường bên ngoài. Nhiệt độ cơ thể này không...
Top Dưới