đặc điểm mèo xiêm thái

  1. Yêu Pet

    Mèo Xiêm Đặc điểm, nguồn gốc và giá mèo Xiêm

    Giống Mèo Xiêm (Siamese Cat), mèo Xiêm La, mèo Thái Lan hay Wichian Mat theo cách gọi của người Thái (nghĩa là “kim cương mặt trăng”), là một trong những nòi mèo đầu tiên của phương Đông, là niềm tự hào của của người Thái trong suốt nhiều thế kỷ. Chúng có thân hình nhỏ, 4 chân cao thanh thoát và...
Top Dưới