để rùa ngủ đông thật tốt

  1. Yêu Bò sát

    Các bước chuẩn bị cho rùa ngủ đông

    Rùa ngủ đông như thế nào? Khi nào rùa cạn bắt đầu ngủ đông? Cách chăm sóc rùa vào mùa lạnh như thế nào? Rất nhiều người nuôi rùa nhưng mới chỉ quan tâm đến việc cho chúng ăn chứ chưa biết cách chăm sóc cho rùa khi trời lạnh. Đa số các loài rùa cảnh rất dễ nuôi, nhưng không vì thế mà coi thường...
Top Dưới