con thằn lằn khủng khiếp

  1. Yêu Pet

    những câu chuyện hoang đường về khủng long mà bạn cần phải dừng tin tưởng

    Khủng long là một loài sinh vật khổng lồ đã từng cai trị Trái Đất. Và đương nhiên chúng ta cũng biết ít nhiều về loài động vật này phải không? Nhưng chắc chắn những kiến thức mà chúng ta biết về loài khủng long sẽ có một vài hiểu biết bị sai lệch, bộ phim về khủng long phổ biến nhất – Công viên...
Top Dưới