chưa biết

  1. NTD animals

    Những điều bạn chưa biết về thằn lằn

    Theo vườn thú San Diego, thằn lằn là loài bò sát có vảy được phân bố rộng rãi với khoảng hơn 4.675 loài khác nhau. Tuy nhiên, một số nguồn thông tin khác thì có khoảng 6.000 loài thằn lằn khác nhau, trong đó phần lớn là loài thằn lằn có bốn chân, số khác có hai chân và số còn lại không có chân...
Top Dưới