chòe đực

  1. Farmer

    Chim Chích Chòe và những đặc điểm nhận biết

    Với giọng hót véo von thánh thót, chim chích chòe đang được rất nhiều người nuôi. Chim chích chòe có rất nhiều loại như: chích chòe đất, chích chòe than, chích chòe lửa… 1. Đặc điểm giọng hót của chim chích chòe Có thể nói, chim chích chòe có giọng hót véo von, thánh thót, nhẹ nhàng và rất dễ...
Top Dưới