chó scottish terrier

  1. hacobi1102

    Chó Giống chó Scottish Terrier

    Nguồn gốc: Giống chó Yorkshire được phối giống bởi những người công nhân làm việc ở phía bắc nước Anh, họ đã nghiên cứu và phát triển một giống chó hợp với việc bắt những đàn chuột lớn sinh sống trong các nhà máy quần áo và hầm mỏ.Ngoài ra chúng còn có thể chui vào hang...
Top Dưới