chó đại đường

  1. Yêu Cún

    Chó Chó Chow Chow: Nguồn gốc đặc điểm và tính cách

    Chó Chow Chow Tên khác Chó Đại đường, Đường khuyển Đặc điểm Chiều cao 43 đến 51 cm với con đực 40 đến 48 cm với con cái Cân nặng 25 đến 32 kg với con đực 20 đến 27 kg với con cái Bộ lông Dày và thô Màu Kem, xanh, đen, quế (nâu nhạt, nâu đậm), đỏ (vàng nhạt, nâu đậm) Tuổi 11 đến 13 năm...
Top Dưới