chó cưng

  1. hacobi1102

    Chó Vì em là chó ta nên người ta mới...

    Vì em là chó ta. Người ta gọi em là chó ta, và chó ta thì khác chó cảnh phải không anh chị? Vì là chó ta, nên không được yêu thương bằng các bạn chó cảnh hả anh chị? Người ta nuôi em để trông nhà, và để làm thịt. Phòng em là sân, giường em là đất, sung sướng thì có mái hiên che, nằm bờ nằm...
Top Dưới