chó có thấy màu sắc không

  1. Yêu Cún

    Loài chó có thấy màu sắc khác nhau không

    Chó có thể thấy màu sắc khác nhau nhưng hạn chế. Bạn có thể nghe thấy ở đâu đó rằng chó chỉ có thể nhìn thấy màu đen và trắng. Đây là những quan niệm rất sai lầm mà nguyên nhân đến từ các nghiên cứu về mắt của loài chó đã rất cũ và vẫn còn tồn tại đến hiện nay. Các nghiên cứu gần đây cho thấy...
Top Dưới