chim chích chòe đất

  1. Yêu Chim

    Đặc điểm chung của chim chích chòe đất

    Chích chòe đất là một loại thuộc họ chích chòe, có giọng hót véo von thánh thót. Đây cũng là loại chích chòe đang được nhiều người nuôi hiện nay do chích chòe đất có nhiều đặc điểm khác hẳn so với những loại chích chòe khác nói chung. I, Đặc điểm giọng hót của chích chòe đất : – Chim có giọng...
  2. Farmer

    Chim Chích Chòe và những đặc điểm nhận biết

    Với giọng hót véo von thánh thót, chim chích chòe đang được rất nhiều người nuôi. Chim chích chòe có rất nhiều loại như: chích chòe đất, chích chòe than, chích chòe lửa… 1. Đặc điểm giọng hót của chim chích chòe Có thể nói, chim chích chòe có giọng hót véo von, thánh thót, nhẹ nhàng và rất dễ...
Top Dưới