chăm sóc họa mi chiến dúng cách

  1. Yêu Pet

    Cách chăm sóc để có chim Họa Mi chiến cực chuẩn

    Nuôi Họa Mi chiến (hay Họa Mi chọi, Họa Mi đá) là một trường phái nuôi chim Họa Mi có lịch sử lâu đời tại Việt Nam. Chim Họa Mi ngoài giọng hót hay, chúng còn có tính cạnh tranh khá cao. Do đó nhiều người chơi đã huấn luyện chúng để chọi với nhau. Huấn luyện chim Họa Mi hót hay và khỏe đã khó...
Top Dưới