ếch tía (ếch mũi lợn)

  1. Yêu Pet

    Top 11 loài động vật có nguy cơ sẽ tiệt chủng

    Tất cả mọi người đều chung tay bảo vệ gấu trúc, hổ, sư tử… nhưng họ lại không hề biết rằng trên thế giới còn có rất nhiều động vật khác mà con người chưa hề biết tới cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Hầu hết những loài vật đó đều có ngoại hình giống như những sinh vật gớm ghiếc xuất hiện trong...
Top Dưới