cá vân xanh

  1. Yêu Cá

    Cá Vân Xanh – Abudefduf oxyodon là cá gì ???

    Các vân xanh lam ngoằn ngoèo ở đầu và phần sau của thân sẽ mất đi độ thấp lánh khi cá trưởng thành. Cá có một dãy vàng tươi điểm ngang thân đen sậm. Cá rất hung hăng hiều chiến, chỉ nên nuôi riêng biệt. Cần nhiều chỗ ẩn nấp. Kích thước : 11 cm Nguồn gốc : Thái Bình Dương. Thức ăn : ăn tạp...
Top Dưới